pirometry

W pirometrach optycznych porównuje się jasność świecenia badanego obiektu z jasnością świecenia obiektu wzorcowego, używa się do pomiaru temperatury powyżej 600?C. Przy niskich zakresach temperatury, w pirometr...
Pirometr jest bardzo przydatnym urządzeniem, gdyż umożliwia bezpieczny pomiar temperatury różnych obiektów. Przy zakupie pirometru należy ...
Pirometr to urządzenie umoliwiające bezkontaktowy i bezpieczny pomiar temperatury. Temperatura jest w wielu sytuacjach pierwszym i najprostszym do wykrycia symptomem zapowiadającym wystąpienie problemów. Zmierz...
Bezkontaktowy termometr na podczerwień umożliwia wykonywanie pomiarów z bezpiecznej odległości i uzyskiwanie w ten sposób bardzo precyzyjnych odczytów temperatur w szerokim zakresie pomiarowym. W pirometrach ...
Jak najlepiej zmierzyć temperaturę danego obiektu kiedy dostęp do niego jest utrudniony albo obiekt jest niebezpieczny, ma np. wysoką tempoeraturę? Do bezdotykowego pomiaru temperatury służy urządzenie pirometr...
Pirometr to przeciwnie bezkontaktowy termometr na podczerwień.Urządzenie pozwala bezpieczny pomiar temperatury badanych obiektów. Pirometr
Pirometr jest urządzeniem do bezdotykowego pomiaru temperatury, które stosuje zdolność materiałów do wysyłania promieniowania podczerwonego. Urządzenie to mierzy natężenie promieniowania dochodzącego do jego...
Urządzenie pirometr składa się z  systemu optycznego,  detektora oraz układu pomiarowego z wyświetlaczem.Misją systemu optycznego jest skupić promieniow...
Do bezdotykowego pomiaru temperatury służy urządzenie pirometr. Temperaturę powyżej 600 stopni mierzy pirometr optyczny. W pirometrze optycznym porównuj...
Pirometry cieszą się uznaniem głównie dzięki temu, że umożliwiają dokładne pomiary temperatury z bezpiecznej odległości. Przy zakupie pirometru należy zwróc...