terapia behawioralna

Poradnia psychiatryczna i

Poradnia psychiatryczna Lividus powstała z potrzeby prowadzenia całościowej, profesjonalnej diagnozy zaburzeń ...

Poradnia powstała z potrzeby prowadzenia profesjonalnej diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym diagnozy autyzmu, terapii zespołu...
Poradnia Lividus prowadzi leczenie osób z autyzmem, które zakończyły już szkolną edukację. W pracy terapeutycznej oraz w leczeniu za...
Poradnia psychiatryczna Lividus powstała z potrzeby prowadzenia całościowej, profesjonalnej diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym dia...
Poradnia Lividus prowadzi ocenę funkcjonalną zachowania osób z autyzmem, które zakończyły już szkolną edukację. W pracy terapeutycznej oraz w Poradnia Lividus powstała z potrzeby prowadzenia całościowej, profesjonalnej diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym diagnozy autyzmu, terapii zespołu Aspergera, autyzmu at...
Prowadzimy całościową i kompleksową diagnozę zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Wstępne spotkanie z terapeutą ma na celu określenie problemu i możliwych sposobów d...
Przeprowadzamy diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i psychiatryczną. Diagnoza autyzmu, diagnoza dziecka z Zespołem Aspergera lub d...