zgrzewarki obrotowo-tarciowe

Podzespoły ultradźwiękowe Podajnik zintegrowany Do zgrzewania (...
Sonotroda ultradźwiękowa (narzędzie) jest jednym z najważniejszych elementów każdej ...
Urządzenie do zgrzewania detali o powierzchniach styku o dowolnym kształcie. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu powierzchni łączonych poprzez tarcie wywołane ruchem wibracyjnym jednego z łączonych elementów względ...
Zgrzewarki gorącą płytą - w urządzeniach z gorącą płytą zgrzewanie następuje poprzez rozgrzanie (upłynnienie, zmiękczenie) ł...
Za pośrednictwem Tomsonic możliwe jest zamówienie oraz zaprojektowania i wykonanie podzespołów do swoich potrzeb. Dodatkowo na bardziej typowe narzędzia (kształt) Sirius Electronic udziela gwarancji. Jest to ew...
Model USPEnergy. Zgrzewarki klasy ekonomicznej. Są to w pełni funkcjonalne urządzenia z możliwością nastawu wszystkich podstawowych parametrów zgrzewania: ciśnienie zgrzewania prędkość opuszczania głowicy zgrze...
Gdy zgrzewarka ustawiana jest w wielostanowiskowej hali produkcyjnej nieoceniona okazać się może kabina dźwiękoszczelna. Zarówno włącznik jak i przyciski sterujące są dostępne po zamknięciu kabiny. W momencie z...
Zgrzewanie wibracyjne przebiega na podobnej zasadzie, przy czym ruchomy z detali wykonuje niewielkie koliste ruchy względem detalu nieruchomego. Skok (średnica) tych drgań na ogół zawiera się w przedziale 0,2 -...
Podzespoły ultradźwiękowe Podajnik zintegrowany Do zgrzewania (wycinania) prostszych elementów z tkanin syntetycznych można zamówić urządzenia z odpowiednią przystawką. Umożliwia ona założenie szpul z obrabiany...